Quantcast
HOME | ABOUT US | CLASSIFIED ADS | CONTACT US 
Friday May 27, 2016 20:39
 

 

หน้าแรกสยามมีเดีย | ข่าวแอลเอ
หอการค้าฯจัดสัมนาปัญหากฏหมายแรงงาน     
โดย สยามมีเดีย 31 พฤษภาคม 2556

หอการค้าฯจัดสัมนาปัญหากฏหมายแรงงาน     

 ปัญหากฏหมายแรงงาน ไม่ยากอย่างที่คิด แก้ไขอย่างไร ฟังผู้ชำนาญในด้านนี้“วนิดา ศรีวะรมย์” เจ้าของร้านอาหารไทยนคร แนะวิธีแก้ไข 

ปี 2013 กระทรวงแรงงานโดยแผนกค่าแรงและชั่งโมงทำงาน(Wage and Hour Division ) ยังคงออกตรวจสอบร้านอาหารอย่างเข้มงวดกวดขัน และพบว่ายังมีร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยมาตรฐานค่าแรงอันเป็นธรรม ( the Federal Fair Labor Standards Act หรือ FLSA) เรื่องที่พบมากที่สุด คือ การจ่ายค่าแรงต่ำกว่าอัตราค่าแรงงานที่กำหนด, ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา,และไม่มีการจัดเก็บบันทึกการทำงานตามที่กฏหมายกำหนดโดยเฉพาะค่าแรงงานของพนักงานเสิร์ฟ,พ่อครัว-แม่ครัว,พนักงานเก็บโต๊ะ,ฯลฯ ที่ร้านอาหารยังทำไม่ถูกต้อง

การตรวจสอบร้านอาหารของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน พบร้านอาหารทำผิดมากมาย เช่น ให้พนักงานทำงานก่อนและหลังเข้ากะ จ่ายค่าแรงเป็นเงินสดโดยไม่ลงบัญชี จ่ายเงินไม่ตรงกับวันจ่ายเงินที่กำหนด ลงบันทึกไม่ตรงความจริง ฯลฯ

เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์จากพนักงานในร้าน รวมทั้งตรวจเอกสารต่าง ๆ ในร้านว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ตั้งแต่เรื่องการจ่ายเงิน ชั่วโมงการทำงาน ทุกอย่างตรวจอย่างละเอียด ดังนั้น ร้านอาหารจำนวนมากจึงต้องปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกกฏหมายแรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมากจากการทำผิดกฏหมายทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

นอกจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานโดยตรงแล้วกระทรวงแรงงานยังให้ประชาชนทั่วไปช่วยตรวจสอบโดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ชื่อ Eat Shop Sleep ตรวจว่าร้านอาหารที่ตนใช้บริการนั้น ทำผิดกฏหมายของกระทรวงแรงงานหรือไม่ และแจ้งข้อมูลให้กับกระทรวงแรงงานทราบ ซึ่งทำได้อย่างง่ายดาย 

การเอาจริงของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯมีผลกระทบรุนแรงกับร้านอาหารไทยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้จัดทำเอกสารต่าง ๆ ซีดี บันทึกคำแนะนำหลักควรปฏิบัติและควรทราบแก่ร้านอาหาร รวมทั้งจัดงานสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ และอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากสมาชิกที่อยากให้เจ้าของร้านอาหารที่เคยถูกกระทรวงแรงงานเข้าตรวจสอบมาเล่าประสบการณ์และร่วมกันทำกิจกรรมเหล่านี้ เช่น

Employment Notice Poster ต้องกรอกอย่างไรไม่ให้เสียค่าปรับ
Checklist ของกระทรวงแรงงานทำครบทุกข้อหรือยัง        
Overtime ของพนักงานจะไม่มี ถ้าทำตารางเวลาทำงาน     
Handicap ในร้านอาหารมีจุดใดบ้าง 
เก็บข้อมูลการทำงานของพนักงานอย่างไรจึงถูกต้อง
จัดตารางพักและตารางทานอาหารอย่างไร
เจรจาอย่างไรเมื่อกระทรวงแรงงานเข้าตรวจสอบ

เปิดการสัมนาในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2013 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุม หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย 6607 Atlantic Ave. Unit 6 Bell, CA 90201 ผู้สนใจกรุณา สำรองที่นั่งที่หมทายเลขโทรศัพท์ (626)571-8222

HOME | ABOUT US | ADS | CONTACT US
Established since 1981
Copyright © 2000-2005 Siam Media News. All Rights Reserved.
webmaster@siammedia.org
 

View Stats